Extra ALV 6 mei

Zoals in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 18 maart 2019 besloten volgt er een extra ALV. Deze wordt gehouden op maandag 6 mei 2019 om 19:30 uur in ons clubhuis.

Concept agenda voor deze vergadering:
1) Opening
2) Financiële verantwoording 2018
3) Begroting 2019
4) Benoeming kascontrolecommissie 2019
5) Vaststellen Huishoudelijk Reglement 2019
6) Sluiting

De stukken zullen uiterlijk 29 april beschikbaar komen op de website.

Namens het bestuur
Martin Kuijper
Secretaris

Ride like a pro – succesvol en leuk – doe mee op 4 mei!

Zaterdag 13 april hebben Stephen de Vries, Erwin Coumou, Matijs Moest en Bart Budding (A-team) en Niels Jongsma, Andre Stormbroek, Ralph van Steenwijk en Marco Mensink (B-team) de eer van Excelsior verdedigd bij Ride Like a Pro op Ahoy. Dat is een wedstrijd in 3 (B) of 4 (A) heats van 20 minuten. Na elke heat hergroeperen alle renners en start de wedstrijd ‘opnieuw’ voor de volgende heat.

Beide teams hebben twee heats gewonnen! Hulde voor André, Marco, Stephen en Matijs. En ook voor het vakkundige afstopwerk van de andere teamleden.

Excelsior is met beide teams op de 2eplaats geëindigd in het klassement. Het is echt superleuk om als team een prestatie neer te zetten! Een volgende keer kunnen we 1e worden, als we met de toegestane vijf renners deelnemen. Dus meld je aan voor de volgende keer op 4 mei bij Excelsior (zie ookhttps://ridelikeapro.nl/competitie-2019/)!! 

Kopij clubblad Mei

Volgende maand (mei) komt ons volgende clubblad weer uit. De redactie is al weer druk in de weer om een mooie editie op de mat te krijgen. Uw hulp is daarbij van belang. Deel uw fietservaringen, meningen en/ of foto’s met uw medefietsers en mail ze voor 15 april a.s. naar clubblad@grtc-excelsior.nl

Experiment met C-klasse

Dit seizoen willen we in de maand april op zondagmorgen experimenteren met een C-klasse.

Wie rijden in de C-klasse? 

• Renners die het bij de B-klasse niet meer bij kunnen houden of daar moeite mee hebben, niet meer met spelletje mee kunnen doen en al blij zijn als ze de B met moeite kunnen volgen;
• Nieuwe leden die nog nooit een wedstrijd hebben gereden. Op deze manier kunnen we kijken wat het niveau is;
• Renners die vanuit de jeugd het niveau van de B-klasse nog niet aankunnen.

Als blijkt dat je het niveau van de C-klasse gemakkelijk aankunt, volgt promotie naar de B-klasse.

Om het experiment laagdrempelig te houden, starten we zonder transponder. Een rugnummer is wel verplicht.

De wedstrijden vinden met ingang van zondag 7 april plaats op elke zondagmorgen in april. Bij voldoende belangstelling wordt het experiment vervolgd. 

Een wedstijd in de C-klasse duurt 54 minuten plus 3 ronden, dus een uur koers. Gestart wordt na de A- en B-klasse. Geen competitie, geen prijzen, gewoon voor de lol. Aan het eind proberen we wel een uitslag op te maken. Bij de C-klasse gelden dezelfde spelregels als bij de A- en B-klasse.

Hennie de pater, in herinnering.

Maandag 25 maart 2019 kregen wij het trieste bericht van het toch nog plotseling overlijden van Hennie de Pater.

Hennie was sinds een aantal weken opgenomen in het Groene Hart Ziekenhuis in verband met uitgezaaide longkanker. Afgelopen week is Hennie nog behandeld met chemokuren en bestralingen. Hennie is onverwacht rustig ingeslapen. Hennie zou as zaterdag 30 maart 83 jaar geworden zijn.


De toerafdeling heeft  één van haar trouwste en fanatiekste toerder verloren. Voor wie er behoefte aan heeft om als toerders met elkaar samen te zijn en dit verlies met elkaar te delen is hiervoor op woensdag 27 maart vanaf 19.30 uur het clubhuis geopend

Inmiddels is er meer informatie bekend , de uitvaart zal a.s. maandag plaatsvinden. De rouwkaart is inmiddels bijgevoegd. De toercommissie is inmiddels met de familie in overleg, om een bijdrage te leveren voor een mooi afscheid.

Informatie bekend m.b.t uitvaart

Na overleg met de familie van Hennie en de uitvaartvereniging gaan we met elkaar Hennie een mooi afscheid geven. Omdat het clubhuis altijd Hennie’s tweede thuis is geweest, rijdt de rouwauto langs het clubhuis en zal hier even stilstaan.. We zullen Hennie daar opwachten met de fietsen, in clubtenue,en er zal een erehaag worden gevormd. Hierna rijdt de auto van Hennie verder en fietsen wij (met elkaar) naar de kruising Zwarteweg/Achterwillenseweg. De fietsers zullen Hennie vanaf dit punt begeleidennaar de IJsselhof.  Er zal voor de auto uit worden gefietst. Afhankelijk van het aantal fietsers kan er ook achter de auto worden gefietst. Het verdere verloop op de IJsselhof horen jullie a.s. maandag.Het zou mooi zijn als er veel toerders aanwezig kunnen zijn om Hennie een passend afscheid te geven.
Verzoek aan jullie is om:a.s. maandag 1 april om 13.00 uur aanwezig te zijn in het clubhuis met fiets en in het nieuwste clubtenue. Dan is er nog tijd om de rouwbanden om te doen ed. De rouwauto zal 13.25 uur bij het clubgebouw aankomen; wij zullen dan klaar staan. 


De leden van de toercommissie.

Wijziging agenda

De agenda voor de algemene ledenvergadering (ALV) van maandag 18 maart wordt gewijzigd. Het punt ‘financiën’ wordt niet behandeld. De financiële verantwoording over 2018 is door de kascontrolecommissie vorige week beoordeeld. Om decharge te kunnen verlenen vragen zij om de onderbouwing van een aantal onderdelen. Deze kunnen voor morgen niet opnieuw beoordeeld worden. Dit is de kascontrolecommissie niet te verwijten maar het bestuur die de controle te laat heeft geïnitieerd.

Omdat financiële verantwoording 2018 en begroting 2019 belangrijk elementen vormen in de algemene ledenvergadering hebben we besloten hier een aparte ALV voor uit te schrijven. Wij vinden het niet passend de gehele ALV op dergelijk korte termijn hiervoor te verplaatsen gezien de overige agendapunten die wel behandeld kunnen worden.

De agenda voor de ALV van 18 maart is hieronder te vinden.

Het bestuur.

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Presentatie sportartsen Groene Hart Ziekenhuis
 5. Huldiging jubilarissen
 6. Vaststellen notulen ALV 19 maart 2018
 7. Jaarverslag 2018
  PAUZE
 8. Bestuursverkiezing
  Aftredend en niet herkiesbaar: Casper Praamsma en Ronald Stalenberg
  Voorstel nieuwe bestuursleden: Arnold Franken (penningmeester), Aart van Rijswijk (vertegenwoordiger jeugd), Maarten van Grieken (vertegenwoordiger toer)
 9. Vaststellen huishoudelijk reglement 2019
 10. Toekomstvisie vereniging
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Aanvulling agenda

Aanstaande maandag 18 maart start om 19:30 uur de Algemene LedenVergadering in ons clubhuis.

Op de agenda, die is gepubliceerd in het clubblad van februari 2019, is een aanvulling. Twee sportartsen van het Groene Hart Ziekenhuis houden een presentatie waarin onder andere aan de orde komt: inspanningstesten met hartfilmpje en ademgasanalyse en preventie van blessures.

We hopen dat er veel leden aanwezig zijn aanstaande maandag.

Het bestuur.

al 80 jaar levendig en voor elk wat wils