Bericht in AD van 26 februari

In het Algemeen Dagblad van maandag 26 februari stond een artikel over het open kampioenschap Van het Groene Hart zoals afgelopen zondag op ons parcours georganiseerd. Opmerkelijk was de inzet bij dit artikel over een voorzitterswissel.

Lees de reactie van Kees Verheijke, onze voorzitter, hierop.

Beste leden van GRTC Excelsior,

Zoals bekend heb ik als voorzitter in de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 2017 aangegeven dat ik wilde stoppen als voorzitter van onze wielrenvereniging GRTC Excelsior. De reden is dat ik na mijn pensionering geen verplichtingen meer wil en ook dat het gezond is om na 10 jaar de functie van voorzitter over te dragen.

 

Omdat je niet van vandaag op morgen een nieuwe voorzitter kunt regelen heb ik in de aanloop naar en tijdens de ALV in maart 2017 aangegeven dat wij als bestuur een nieuwe voorzitter zoeken. Als bestuur, maar ook als huidige voorzitter hebben wij met circa 10 kandidaten – leden van GRTC Excelsior gesproken of zij bereid waren om voorzitter te worden van de wielrenvereniging. Tot aan de laatste bestuursvergadering (maandag 19 februari j.l.) was het nog onduidelijk of het ons zou lukken als bestuur om voor de komende ALV een aspirant kandidaat te kunnen voordragen. In die vergadering is besloten dat het bestuur in 2018 met een waarnemend voorzitter zal werken en dat Casper Steenstra-Praamsma zich kandidaat stelt na april 2019 als voorzitter van de vereniging. Reden hiervoor is dat Casper belangenverstrengeling wil voorkomen met zijn huidige rol als voorzitter van het KNWU District Zuid-Holland en als commissaris van de Jeugdafdeling.

 

Omdat dit allemaal vrij “vers” was hebben wij als bestuur besloten om dit voor te leggen in de ALV van 19 maart a.s. Helaas is dit nieuws blijkbaar zo van belang dat een journalist van het AD dit zondag opgepikt heeft en er een klein artikeltje over heeft geplaatst. Wat in dit artikel niet klopt is dat Casper  al op 19 maart a.s. in plaats van pas in 2019 zich kandidaat stelt en  voorzitter van onze vereniging wordt als de leden daar mee instemmen.

 

Het zal duidelijk zijn dat wij als bestuur maar ook de leden door dit bericht verrast werden. Het is jammer wanneer je je leden eerst intern bij een ALV wilt informeren over de gang van zaken en dat wij dan het nieuws uit de krant moeten vernemen. Dat is niet de juiste gang van zaken en zeker niet onze keuze, maar dat komt helaas voor. Wij betreuren dat ten zeerste.
Met vriendelijke groet,
Kees Verheijke
voorzitter GRTC Excelsior