Voorzitter

Tijdens de vorige ALV heeft Casper Steenstra-Praamsma aangegeven zich kandidaat te willen stellen als voorzitter van onze vereniging. Helaas heeft het niet zo mogen zijn. Casper heeft zich recentelijk moeten terugtrekken, omdat zijn nieuwe baan het onmogelijk maakt de rol van voorzitter op zich te nemen. Dit betekent dat we weer terug bij af zijn. GRTC Excelsior heeft een voorzitter nodig!

Ben jij een echt verenigingsmens? Wil je meehelpen onze leden te verbinden en samen te bouwen aan een sportieve en gezonde vereniging met toekomst? Heb je een luisterend oor, weet je wat er nodig is om samen dingen in beweging te krijgen en heb je er zin in om dat samen met andere te doen? Stel je dan kandidaat!

De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en vertegenwoordigt de vereniging extern (bijvoorbeeld bij de gemeente en andere verenigingen). Verder bepaalt de voorzitter, samen met het bestuur en de leden, de visie en plannen voor de toekomst.
Het bestuur komt gemiddeld 10 maal per jaar bijeen. Binnen het bestuur werken we op een open en constructieve manier samen. Daarbij maken we maximaal gebruik van elkaars talenten en ervaring.
De voorzitter wordt benoemd voor een periode van 3 jaar. De tijdsbesteding is 3-5 uur per week.

Heb je belangstelling voor deze rol binnen de vereniging, of heb je vragen? Neem dan contact op met de secretaris via: secretariaat@grtc-excelsior.nl of 06-10418199 of met één van de andere bestuursleden.

Het bestuur