Deadline kopij clubblad

De deadline voor het clubblad van februari is 15 januari a.s.
Kopij en foto’s kunnen worden gemaild naar:
clubblad@grtc-excelsior.nl