Deze week nieuw clubblad

De komende week valt het nieuwe clubblad weer op de mat. Uiteraard aandacht voor de wereldtitel van Stephen de Vries en Patrick Bos. Zowel in woord als in beeld.
Verder natuurlijk de gebruikelijke items zoals toernieuws en wedstrijdagenda.
Het volgende clubblad verschijnt begin augustus. Deadline voor dat clubblad is 15 juli. Kopy insturen naar

clubbladgrtcexcelsior@gmail.com