Kopij clubblad Mei

Volgende maand (mei) komt ons volgende clubblad weer uit. De redactie is al weer druk in de weer om een mooie editie op de mat te krijgen. Uw hulp is daarbij van belang. Deel uw fietservaringen, meningen en/ of foto’s met uw medefietsers en mail ze voor 15 april a.s. naar clubblad@grtc-excelsior.nl