Kopij clubblad november

De redactie van het clubblad is weer op zoek naar kopij voor het volgende clubblad, dat in november zal verschijnen.
Kopij en foto’s graag mailen naar:
clubbladgrtcexcelsior@gmail.com
Deadline is 15 oktober a.s.