Categoriearchief: Bestuur

Algemene LedenVergadering 2017

Op zes maart a.s. is  de jaarlijkse ledenvergadering. Het moment om je mening over de vereniging kenbaar te maken. Het bestuur vraagt goedkeuring voor de jaarrekening en de begroting. En uiteraard worden de jubilarissen in het zonnetje gezet.  De jaarrekening is voor leden opvraagbaar bij de penningmeester. Via de Email penningmeester_grtcexcelsior@yahoo.com of ter inzage achter de bar.