Categoriearchief: Bestuur

Wijziging agenda

De agenda voor de algemene ledenvergadering (ALV) van maandag 18 maart wordt gewijzigd. Het punt ‘financiën’ wordt niet behandeld. De financiële verantwoording over 2018 is door de kascontrolecommissie vorige week beoordeeld. Om decharge te kunnen verlenen vragen zij om de onderbouwing van een aantal onderdelen. Deze kunnen voor morgen niet opnieuw beoordeeld worden. Dit is de kascontrolecommissie niet te verwijten maar het bestuur die de controle te laat heeft geïnitieerd.

Omdat financiële verantwoording 2018 en begroting 2019 belangrijk elementen vormen in de algemene ledenvergadering hebben we besloten hier een aparte ALV voor uit te schrijven. Wij vinden het niet passend de gehele ALV op dergelijk korte termijn hiervoor te verplaatsen gezien de overige agendapunten die wel behandeld kunnen worden.

De agenda voor de ALV van 18 maart is hieronder te vinden.

Het bestuur.

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Presentatie sportartsen Groene Hart Ziekenhuis
 5. Huldiging jubilarissen
 6. Vaststellen notulen ALV 19 maart 2018
 7. Jaarverslag 2018
  PAUZE
 8. Bestuursverkiezing
  Aftredend en niet herkiesbaar: Casper Praamsma en Ronald Stalenberg
  Voorstel nieuwe bestuursleden: Arnold Franken (penningmeester), Aart van Rijswijk (vertegenwoordiger jeugd), Maarten van Grieken (vertegenwoordiger toer)
 9. Vaststellen huishoudelijk reglement 2019
 10. Toekomstvisie vereniging
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Aanvulling agenda

Aanstaande maandag 18 maart start om 19:30 uur de Algemene LedenVergadering in ons clubhuis.

Op de agenda, die is gepubliceerd in het clubblad van februari 2019, is een aanvulling. Twee sportartsen van het Groene Hart Ziekenhuis houden een presentatie waarin onder andere aan de orde komt: inspanningstesten met hartfilmpje en ademgasanalyse en preventie van blessures.

We hopen dat er veel leden aanwezig zijn aanstaande maandag.

Het bestuur.

Voorzitter

Tijdens de vorige ALV heeft Casper Steenstra-Praamsma aangegeven zich kandidaat te willen stellen als voorzitter van onze vereniging. Helaas heeft het niet zo mogen zijn. Casper heeft zich recentelijk moeten terugtrekken, omdat zijn nieuwe baan het onmogelijk maakt de rol van voorzitter op zich te nemen. Dit betekent dat we weer terug bij af zijn. GRTC Excelsior heeft een voorzitter nodig! Lees verder Voorzitter

Baan-clinic wordt verschoven!

De baan-clinic vindt plaats op de Velodrome in Sloten, Amsterdam op 23 maart van 12.15 uur tot 14.15 uur.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 18 personen. Deelname staat open voor leden (€ 20 per persoon) en voor niet-leden van Excelsior (€ 30 per persoon). De kosten zijn inclusief huur baanfiets. Vervoer naar het Velodrome is op eigen gelegenheid.

Je kunt je inschrijven met onderstaand formulier:

https://goo.gl/forms/BffXn9IjrUJ4Zozy1

Deelname vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de inschrijvingsformulieren. Je krijgt per mail een bevestiging van je deelname. In dat bericht is ook de betaalinformatie opgenomen. Je inschrijving is pas definitief als de deelnamekosten per bank zijn ontvangen. Bij overinschrijving maken we een wachtlijst (op volgorde van inschrijving). Bij afvallers komt de eerstvolgende op de wachtlijst aan de beurt. In alle gevallen geldt dat deelname pas definitief is na ontvangst van de betaling van de deelnamekosten. Na betaling ontvangen deelnemers een mail met extra informatie (over schoenen, helm, baanfiets).

Baanclinic – voldoende belangstelling!

We hebben de belangstelling voor de baanclinic gepeild. Er blijken genoeg mensen mee te willen gaan! Dus we gaan de clinic organiseren. Datum en locatie volgen zo spoedig mogelijk via FB en de website. De clinic zal ook open staan voor niet-leden. Leden van Excelsior nemen deel tegen een lager (gesponsord) tarief. Dus weet je iemand die dit ook leuk vind en wellicht lid wil worden van Excelsior – zegt het voort en neem die persoon mee! Wordt vervolgd.

Overlijden Jeroen van den Berg

Wij kregen het bericht dat hij tijdens zijn vakantie dinsdag 15 januari plotseling is overleden.
Tot het laatst was Jeroen actief als renner en als vrijwilliger aan het werk om onze verenigingswebsite te vernieuwen.

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 26 januari om 11:00 uur in kerkelijk centrum De Hoeksteen, Albert Schweitzerlaan 2 in Schoonhoven.

Om ongeveer 12:30 vindt de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats, Wal 5 in Schoonhoven.

Voor de afscheidsdienst en na de begrafenis is er gelegenheid de familie op informele wijze te ontmoeten.

Omdat Jeroen in het buitenland is overleden zal vrijdagmiddag bekend worden of de uitvaart op 26 januari kan doorgaan. Voor meer informatie zie de volledige rouwkaart.

Koos van Niekerk overleden

Maandag 7 januari 2019 is hij  op 82-jarige leeftijd overleden.
Koos is tot zijn overlijden lid geweest van onze vereniging.

De uitvaartdienst wordt gehouden op dinsdag 15 januari 2019 om 11:30 uur in de St. Bonifaciuskerk in Alphen aan de Rijn.

De crematieplechtigheid is aansluitend om 13:00 uur in de aula van het crematorium, Verlengde Aarkade 22 te Alphen aan de Rijn.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

Hier de link naar de rouwkaart.

Clubkleding ophalen!

De bestelde clubkleding is binnengekomen!. Eerstvolgende mogelijkheid om dit op te halen is woensdag 2 januari 2019, dan is ook de kledingshop geopend. Ophalen is mogelijk tussen 20.00 en 21.00 uur.
Verder is er eenmalig (!) de gelegenheid om morgen (zondag 23 december) tijdens de openingstijden van het clubhuis kleding op te halen. Dat kan vanaf 9.30 uur tot 11.30 uur.