Categoriearchief: Vergadering

Harry Holthuijsen erelid GRTC Excelsior

Harry Holthuizen erelid
Felicitaties voor Harry Holthuizen

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op maandag 7 maart jl. is Harry Holthuijsen benoemd tot erelid van onze vereniging. Harry is al meer dan 60 jaar lid van GRTC Excelsior.

Op dezelfde avond werd ook een aantal leden gehuldigd voor hun langdurige lidmaatschap:
25 jaar lid: Ben Lexmond, Arjan van Dam en John Regteren.
40 jaar lid: Piet Smits sr., Hans Jongeneel, Anton de Pater en Henny de Pater.

Algemene Leden Vergadering 7 maart

Op zeven maart is het weer de jaarlijkse ledenvergadering. Het moment om je mening over de vereniging kenbaar te maken. Het bestuur vraagt goedkeuring voor de jaarrekening en de begroting. En uiteraard worden de jubilarissen in het zonnetje gezet.  De jaarrekening is voor leden opvraagbaar bij de penningmeester. e_grijzen@hotmail.com of ter inzage achter de bar.

 

Rennersvergadering Maandag 25 januari

Op maandag 25 januari is er weer de jaarlijkse rennersvergadering. Aanvang van deze vergadering welke in het clubgebouw wordt gehouden is 19.30 uur.

De rennerscommissie heeft  voor het komende seizoen  een aantrekkelijk programma op de kalender gezet . Er zijn een aantal veranderingen doorgevoerd om er een mooi wielerjaar van te maken. Uiteraard is daarbij jullie mening ook niet onbelangrijk . Ook horen we graag van jullie kant nieuwe geluiden en ideeen.

Nieuw vrijwilligersbeleid

Te bespreken op de ALV van 23 maart 2015
Te bespreken op de ALV van 23 maart 2015

Voorstel GRTC Excelsior Vrijwilligersbeleid 2015
Inleiding
Evenals andere (sport)verenigingen wordt ook GRTC Excelsior volledig ‘gedragen’ door vrijwilligers. Met een verder terugtrekkende overheid zal dit in de toekomst niet anders
worden. Een enthousiast en betrokken peloton vrijwilligers is dus van levensbelang voor het goed functioneren van de vereniging!
GRTC Excelsior is van mening dat leden meer dan alleen contributie moeten bijdragen om deel te nemen aan activiteiten en aan het voortbestaan van de vereniging. Elk lid behoort een
‘vrijwillige’ bijdrage te leveren. De huidige groep vrijwilligers is op onderdelen klein. Lees verder Nieuw vrijwilligersbeleid