Categoriearchief: Vrijwilligers

Doe mee, Denk mee!

Onze vereniging zijn we samen! Om prestaties neer te zetten maar ook om de club draaiende te houden. Het aantal vrijwilligers binnen de vereniging neemt echter af. Hierdoor dreigen taken/activiteiten niet meer ingevuld te kunnen worden. In de algemene ledenvergadering in maart is een commissie gevraagd met een voorstel te komen hoe dit opgelost kan worden.

Vanuit deze commissie wordt een enquête onder alle leden gehouden om te inventariseren naar welke oplossingsrichting de voorkeur uitgaat. Hiervoor heb je een email ontvangen op het bij de vereniging bekende emailadres. Heb je deze email niet ontvangen stuur dan een bericht met je naam naar vrijwilligers.grtc.excelsior@gmail.com.
In het clubhuis kun je de enquête ook op papier invullen. Stop deze na invullen dan in de brievenbus van het secretariaat.

Invullen van de enquête kost ongeveer 5 minuten en kan anoniem.

Doe mee en help een goed beeld te krijgen van waar jullie voorkeur naar uitgaat en Denk mee voor het vinden van de beste oplossing.

Alvast bedankt.

Vrijwilligers commissie
George Offers     Hans Jongeneel
Hans Moons         Martin Kuijper
Ton de Bruijn

Help mee!

Op zaterdag 4 juni is onze wielervereniging mede-organisator van het NK Jeugd Wielrennen 2016. Het parcours ligt in het centrum van Reeuwijk-Brug waar over de dag in totaal 14 wedstrijden worden verreden waaraan ongeveer 800 jeugdrenners deelnemen.

Het organiseren van dit NK zet onze vereniging positief op de kaart maar geeft ook de verplichting om hier voor de jeugdige wielrenners een fantastische dag van te maken. Hiervoor zijn veel vrijwilligers nodig voor verschillende activiteiten. Lees verder Help mee!

Nieuw vrijwilligersbeleid

Te bespreken op de ALV van 23 maart 2015
Te bespreken op de ALV van 23 maart 2015

Voorstel GRTC Excelsior Vrijwilligersbeleid 2015
Inleiding
Evenals andere (sport)verenigingen wordt ook GRTC Excelsior volledig ‘gedragen’ door vrijwilligers. Met een verder terugtrekkende overheid zal dit in de toekomst niet anders
worden. Een enthousiast en betrokken peloton vrijwilligers is dus van levensbelang voor het goed functioneren van de vereniging!
GRTC Excelsior is van mening dat leden meer dan alleen contributie moeten bijdragen om deel te nemen aan activiteiten en aan het voortbestaan van de vereniging. Elk lid behoort een
‘vrijwillige’ bijdrage te leveren. De huidige groep vrijwilligers is op onderdelen klein. Lees verder Nieuw vrijwilligersbeleid