Veiligheid- en gedragsregels

De veiligheid tijdens de clubritten georganiseerd door de toerafdeling van GRTC Excelsior proberen wij zo goed mogelijk te waarborgen. Daarom dient een deelnemer zich aan de veiligheids- en gedragsregels van onze afdeling te conformeren.

Een aantal leden van onze vereniging heeft de cursus wegkapitein, gegeven door de Nederlandse Toer Fiets Unie gevolgd. Zij zijn gecertificeerd om toergroepen te begeleiden. Tijdens elke clubrit fietst een wegkapitein mee. De belangrijkste taak van een wegkapitein is om groepen op een plezierige en veilige manier te begeleiden.  De wegkapitein handelt volgens de verkeersregels en de gedragscode van de Nederlandse Toer Fiets Unie en houdt in de gaten of de deelnemers in de groep zich hier ook aan houden. Hij/zij durft deelnemers aan te spreken op het niet nakomen van de gemaakte afspraken. Overigens blijft iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid en de veiligheid van de groep.

Veiligheid en aandachtspunten

 • Het dragen van een helm en clubkleding is verplicht.
 • We houden rekening met elkaar.
 • Er wordt als groep gereden: Samen uit, Samen thuis.
 • Er wordt extra rekening gehouden met nieuwe deelnemers aan de groep.
 • Zo nodig wordt de snelheid aangepast of de betreffende deelnemer fietst op de tweede rij aan de binnenkant.
 • Er wordt niet met losse handen gereden.
 • Er wordt niet fietsend, achterom kijkend, een gesprek gevoerd.
 • Er wordt tijdens het fietsen niet mobiel gebeld.
 • Er wordt nooit abrupt van richting veranderd of geremd;  er wordt rustig aan snelheid geminderd en uitgereden.
 • Als men in de berm rijdt, wordt er niet direct de weg/het fietspad weer opgereden, maar wordt er rustig uitgereden of  geremd.
 • Bij een klim wordt er gewacht tot de laatste boven is.
 • Bij pech wordt op elkaar gewacht.

Tekens in de groep

 • Als er gestopt moet worden geven de voorrijders een stopteken met de linker arm recht omhoog   en roepen “STOP”. De groep geeft het stopteken door naar achter.
 • Als de weg vrij is, geven de voorrijders een teken met de arm omhoog naar voren wuivend  en roepen “VRIJ”. De groep geeft het teken door naar achter.
 • Bij rechtsaf: voorrijder met arm rechts en roept “RECHTS”. De groep geeft de roep door naar achter.
 • Bij linksaf: voorrijder geeft dit aan met arm naar links en roept “LINKS”. De groep geeft de roep door naar achter.
 • Bij rechtdoor: voorrijder roept “RECHTDOOR”. De groep geeft de roep door naar achter.
 • Bij een obstakel rechts van de weg of inhalen van mede weggebruiker: de voorrijders roepen duidelijk “binnen”. De groep geeft de roep door naar achter.
 • Bij een obstakel links van de weg of tegenligger: voorrijders roepen duidelijk “tegen”. De groep geeft de roep door naar achter.
 • Bij obstakels in of op het wegdek wordt luid de naam van het obstakel groepen en met de arm naar beneden naar het obstakel gewezen. De groep geeft de roep door naar achter.
 • Indien de groep wordt ingehaald (fietser, auto, o.i.d.) roep dan luid “achter”. De groep  geeft de roep door naar voren.
 • Indien er achterelkaar gereden dient te worden roepen de voorrijders of achterrijders “ritsen” (de voorste linkerrijder schuift achter de rechterrijder, de acherliggende rijders volgen exact dit voorbeeld.
 • Zijn er technische problemen roep dan luid “lek”. Knijp niet plotseling in je remmen, maar doe dit geleidelijk.

Tips voor de groep

 • De voorste fietsers ‘waarschuwen’ andere weggebruikers tijdig en vriendelijk (bijv: er komt een hele groep).
 • De achterste fietsers geven, bij het passeren van andere weggebruikers, dat zij de laatste fietsers zijn.
 • Zorg voor een wegkapitein.
 • Blijf alert en geconcentreerd.
 • Iedereen wordt geacht persoonlijke gegevens (identificatie) bij zich te dragen.
 • Drink en eet op tijd maar wel op een rustig moment.
 • Bij pech rijdt iedereen naar een veilige plek. Ga indien mogelijk van de weg of fietspad af.
 • Vermijdt bij clubritten zoveel mogelijk fietspaden in drukke toeristische gebieden.

Ter verduidelijking van bovengenoemde tekens: zie  http://t.co/UzXhAtbMQR

al 80 jaar levendig en voor elk wat wils