Beschrijving commissies

Hieronder een korte omschrijving van de verschillende commissies die actief zijn binnen de vereniging.

Rennerscommissie
Deze commissie organiseert (club)wedstrijden en het veldrijden en is verantwoordelijk voor het rennersbeleid.

 • Optreden als jurylid
 • Ondersteuning bij organiseren wedstrijd
 • Opbouwen/afbouwen (veld)parcours
 • Samenstellen organisatieboekje

Contactpersoon Erik Herlé

Jeugdcommissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor alle activiteiten rondom de jeugd. De nadruk hierbij ligt hierbij op (speelse) activiteiten die het plezier, techniek en conditie voor het wielrennen vergroten. Daarnaast wordt de jeugd gestimuleerd aan wedstrijden deel te nemen.

 • Begeleiding van renners en rensters t/m 14 jaar
 • Ondersteuning bij trainingsactiviteiten
 • Organiseren van nevenactiviteiten
 • Ondersteuning bij organiseren wedstrijd

Contactpersoon Casper Praamsma

Toercommissie

Deze commissie organiseert clubritten voor toerfietsers in verschillende groepen op woensdag (zomerperiode), zaterdag en zondag.

 • Routeplanner
 • Optreden als wegkapitein
 • Begeleiding en opvang van ‘nieuwe’ toerders
 • Ondersteuning bij evenement

Contactpersoon Peter de Kamper, email toercommissie.grtc.excelsior(at)gmail.com

Accomodatiecommissie

De accommodatiecommissie is verantwoordelijk voor het algemene onderhoud- en (kleine) reparatiewerkzaamheden en schoonmaak van het clubhuis, de wielerbaan en overig clubmateriaal.

 • Schoonmaken clubhuis
 • Reparatie- onderhoudswerkzaamheden clubhuis en daaromheen

Contactpersoon Bart Budding

Barcommissie

De barcommissie zorgt voor de inkoop en verkoop van koffie/versnaperingen tijdens activiteiten van vereniging of derden die gebruik maken van het clubhuis.

 • Schenken van koffie/thee, verstrekken frisdranken
 • Verkoop versnaperingen/(af en toe)kleine snacks
 • Opmaken kas einde dienst
 • Bardiensten:
  • Woensdagavond 18:30-23:00 uur
  • Zondagochtend 09:00-12:30 uur
  • Ad hoc bardiensten tijdens evenement

Contactpersoon Bart Budding, accommodatie.grtc.excelsior@gmail.com

Commissie publiciteit

De publiciteit rond activiteiten van GRTC Excelsior binnen en buiten de vereniging wordt door deze commissie verzorgd. Verder ondersteunt deze commissie het werven van leden en donateurs.

 • Redacteur/redactiewerk clubblad
 • Uitgeven en verspreiden informatiefolder over de wielersport en de vereniging
 • Voorlichting geven aan renners, begeleiders, toerders, overige leden en medewerkers over reglementswijzigingen, het functioneren van de club e.d.
 • Redacteur/redactiewerk website
 • Werven van leden
 • Werven van donateurs

Contactpersoon Gerrit Schinkels, email gj.schinkel(at)planet.nl

al 80 jaar levendig en voor elk wat wils