• ALGEMENE LEDEN VERGADERING DD. 25 MAART 2024

 • Agenda Algemene Ledenvergadering 2024

  Tijdstip: Maandag 25 maart 2024 om 19:30 uur 

  Locatie: Clubhuis GRTC Excelsior, Kale Jonkerpad 3 Gouda 

   

  1. Opening 

  2. Vaststellen agenda 

  3. Ingekomen stukken 

  4. Huldiging jubilarissen 

  5. Vaststellen notulen 

      a. ALV 27 maart 2023

      b. ALV 28 augustus 2023

  6. Jaarverslag 2023 (zie clubblad) 

  7. FinanciĆ«n 

      a. Financieel verslag 2023

      b. Verslag kascontrolecommissie (J. Bokhoven en R. Verstegen) 

      c. Begroting 2024

      d. Decharge bestuur

  8. Benoeming kascontrolecommissie

  9. Samenstelling bestuur / Bestuursverkiezing

            De bestuursvertegenwoordigers vanuit de jeugd- en renners-commissie zijn eind 2023 resp. begin 2024 teruggetreden. Vanuit de jeugdcommissie heeft Krista Knook- Kammeraad deze functie overgenomen. Vanuit de rennerscommissie is de functie nog vacant.

            De ALV wordt gevraagd om akkoord te gaan met de benoeming tot bestuurslid van Krista Knook-Kammeraad 

             Vacante functies:         - secretaris 

                                                 - penningmeester

                                                 - vertegenwoordiging rennersafdeling

   PAUZE

   

   10. Meerjarenonderhoudsprogramma 2023 - 2030 

   11. Strategisch Beleidsplan 2023 - 2030

   12. Vaststellen huishoudelijk reglement 2024 

   13. Rondvraag 

   14. Sluiting