• Algemene Ledenvergadering

 • De Algemene Ledenvergadering van GRTC Excelsior is op maandag 27 maart 2023 in het clubhuis. Aanvang 19.30 uur.

  Agenda:

  1. Opening 

  2. Vaststellen agenda 

  3. Ingekomen stukken 

  4. Huldiging jubilarissen 

  5. Vaststellen notulen 

  a. ALV 28 maart 2022

  b. ALV 23 mei 2022

  6. Jaarverslag 2022 (zie clubblad) 

  7. FinanciĆ«n 

  a. Financieel verslag 2022

  b. Verslag kascontrolecommissie (Peter Grol en Richard Verstegen) 

  c. Begroting 2023

  8. Benoeming kascontrolecommissie 2023

  9. Bestuursverkiezing

  De bestuursvertegenwoordigers vanuit de jeugd- en rennerscommissie zijn medio  2022 teruggetreden. Vanuit de jeugdcommissie heeft Coen Helderman en vanuit de rennerscommissie heeft Jorrit Slaman deze functie overgenomen.

  De ALV wordt gevraagd om akkoord te gaan met de benoeming tot bestuurslid van zowel Coen Helderman als Jorrit Slaman. 

  Vacante functies: secretaris 

  Kandidaat: - 

  PAUZE

  10. Jeugdbeleid

  11. Meerjarenonderhoudsprogramma 2023 - 2030 

  12. Strategisch Beleidsplan 2023 - 2030

  13. Vaststellen huishoudelijk reglement 2023 

  14. Rondvraag 

  15. Sluiting

   

  De financiele stukken zijn vanaf 1 maart 2023 op te vragen bij de penningmeester