• Berichten vanuit de bestuursvergadering van 20 juni 2022

  • De jubileumcommissie van GRTC Excelsior is bezig met het jubileumprogramma om het 90-jarige bestaan te vieren. De nadruk ligt op de maand september. Er zijn al drie data geprikt voor festiviteiten, te weten zaterdag 10 september, zaterdag 17 september en donderdagavond 13 oktober. Maar het slagen van deze aktiviteiten valt en staat met de vrijwilligers die die aktiviteiten (mede) willen organiseren. Hierbij dus de oproep om zich te melden bij Dirk-Jan Voorn:  dvoorn@djant.nl

    Dan nog even een herinnering: Op zaterdag 25 juni a.s. orgainiseert de Toerafdeling voor de toerleden een evenement. Toerlid Kosta zet dan zijn pizzaweagen bij het clubhuis neer. De toerleden worden dan getracteerd op pizza. De toerleden zijn welkom vanaf 16.30 uur. Partners en kinderen van toerleden zijn ook welkom.