• BESTUURSPERIKELEN!!!

   

  Zoals bij diverse verenigingen heeft ook GRTC Excelsior te maken met onderbezetting binnen het bestuur.

  Een punt wat we zeker onder de aandacht brengen bij de leden. Het is een feit dat de huidige penningmeester Edgar Grijzen de vereniging gaat verlaten i.v.m. verhuizing naar Arnhem. Hij heeft dik twaalf jaar de taak van penningmeester vervuld waarvoor we hem zeer dankbaar zijn. We wensen hem dan ook al het goede in zijn nieuwe omgeving.

   

  Gelukkig hebben twee leden zich aangemeld om het penningmeesterschap over te nemen van Edgar.

  Michiel Los en Chris Schulte gaan samen aan de slag met een deeltaak waarvan Michiel het administratieve deel voor zijn rekening neemt en Chris toetreedt tot het bestuur en de contacten onderhoudt die nodig zijn binnen de vereniging .

   

  De functie van secretaris is ook na een lange tijd weer ingevuld, Arjan Bakker gaat deze op zich nemen. Het bestuur is dan ook zeer content met deze ontwikkelingen en heet deze personen van harte welkom.

   

  Daarnaast heeft Dirk-Jan Voorn aangegeven zijn functie van accommodatie beheerder neer te leggen. Grote drukte in zijn baan met veel werkzaamheden in het buitenland hebben daar invloed op. Dat dit in november plaats gaat vinden zet ons nu reeds tot nadenken over opvolging.

   

  Daarom is het van groot belang dat er nu mensen opstaan die de verantwoordelijkheid op zich durven nemen om de club draaiende te houden. Na een inwerkperiode moeten zij de taken overnemen van het huidige bestuur.

  Binnen het huidige bestuur worden de mensen alleen maar ouder en kunnen niet levenslang doorgaan. Om dit op te vangen moet er nu reeds actie ondernomen worden.

   

  Als voorzitter heb ik besloten om mijn taak tot de ALV van 2026 voort te zetten. Daarna stop ik onherroepelijk met het voorzitterschap en zal er opvolging moeten zijn.

  Dit geldt eveneens voor Ronald Stalenberg de vertegenwoordiger van de toercommissie.

  Ook Gerrit Schinkel gaat in die periode stoppen na dik 10 jaar bestuurslid.

  De noodkreet van het huidige bestuur is echt serieus te noemen anders valt na deze periode GRTC Excelsior in een diep gat zonder leiding .

  Meld je daarom aan om na een inwerkperiode de taken van het huidige bestuur over te nemen.

   

  Namens het bestuur

  Wim Maijenburg