• Corona protocol clubhuis

  Zowel voor kantine en kleedkamer geldt: Ben je verkouden, heb je griepverschijnselen of andere mogelijk aan corona gerelateerde klachten (of iemand met wie je een gemeenschappelijk huishouden voert heeft deze klachten): Blijf dan thuis!!

  Protocol Kantine
  Voor het opstellen van dit protocol is uitgebreid overleg gevoerd met Sportpunt Gouda, met name over de vraag of 2 personen, niet zijnde uit eenzelfde huishouden, volgens het protocol van Koninklijke Horeca Nederland binnen de 1½ meter aan een tafel mogen zitten. Na overleg met de gemeente Gouda (door Sportpunt Gouda) is schriftelijk bevestigd dat dit is toegestaan. Tussen de tweetallen is de 1½ meter wel verplicht. Voor het overige is het protocol Opening Sportkantine van het NOC/NSF gebruikt.

  1. De ingang is beneden en de uitgang is via de brandtrap. De looproute is aangegeven.
  2. Bij de ingang handen grondig wassen/ontsmetten.
  3. In de kantine mogen 2 personen aan een tafel zitten. Tussen de tweetallen moet 1½ meter gehandhaafd worden. Opstelling van tafels en stoelen is hierop afgestemd. Deze mogen niet verplaatst worden.
  4. Wanneer alle zitplaatsen bezet zijn is de kantine vol en mag er niemand meer worden toegelaten.  De dienstdoende toezichthouder hangt bij de ingang het bord “kantine vol” op
  5. Er mogen maximaal 2 personen tegelijk aan de bar staan voor een bestelling.
  6. Er is een vast punt voor doen en ophalen bestellingen en een vast punt voor het neerzetten van gebruikte kopjes, bekers, flesjes, etc.
  7. Ook voor toiletgebruik verlaat je de kantine via de brandtrap en kom je via de vaste trap weer naar boven.
  8. Na toiletgebruik grondig de handen wassen/ontsmetten.
  9. Betaling alleen contactloos via PIN.
  10. Iedereen is in principe verantwoordelijk voor de naleving van de regels en het elkaar aanspreken daarop.
  11. Per activiteit/evenement wordt door de organiserende afdeling (toerders, jeugd, renners klaverjassers) een toezichthouder uit die afdeling aangesteld die toezicht houdt op naleving. Deze persoon is herkenbaar aan het gele hesje.
  12. Op woensdagavond levert de rennerscategorie een toezichthouder
  13. Op zondagmorgen levert de toercategorie een toezichthouder.
  14.  Handhaving is niet de verantwoordelijkheid van de barmedewerkers 
  15. Houd buiten de zitplaats altijd 1½ meter afstand.
  16. Na bezoek aan de kledingshop wordt de looproute gevolgd via de kantine naar de uitgang.

  Protocol Kleedkamer
  De ruimte in de kleedkamers is door de 1½ meter afstand beperkt. Kleed en douche je dus bij voorkeur thuis.

  1. Bij binnenkomst je handen grondig wassen/ontsmetten
  2. In de kleedkamers moet absoluut 1½ meter afstand gehouden worden. Voor jeugd tot 18 jaar geldt deze 1½ meter niet. Dat betekent dat het aantal plaatsen beperkt is. In de herenkleedkamer is er plaats voor 13 renners. In de dameskleedkamer is er plaats voor 5 rensters.
  3. Bij de ingang van de kleedkamers hangen 13 en 5 labels.  Wanneer je van de kleedkamer gebruik wilt maken neem je een label van het bord. Wanneer er geen labels meer hangen is de kleedkamer vol.  Na gebruik van de kleedkamer hang je de label terug.
  4. De plaatsen die niet gebruikt mogen worden zijn afgekruist op de banken.
  5. Volg de looplijnen in de kleedkamers.  IN bij de hoofdingang van het clubhuis. UIT via de nooduitgang.
  6.  De dames kunnen de kleedkamer niet via de nooduitgang van de herenkleedkamer verlaten.  Alleen zij mogen de kleedkamer verlaten via de hoofdingang of volgen via de kantine de looproute naar buiten.  Houd wel 1½ meter afstand. 
  7. Ook voor toiletgebruik is het UIT via de nooduitgang, omlopen en IN weer bij de hoofdingang.
  8. De douches die op de grond zijn afgekruist mogen niet gebruikt worden.
  9. De gebruikers van de kleedkamers zijn zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de regels.

  Richtlijnen voor barmedewerkers

  1. Maximaal 2 barmedewerkers achter de bar
  2. Houd zoveel mogelijk afstand van 1½ meter
  3. Zorg voor een efficiënte taakverdeling, zodat er zo min mogelijk contact binnen 1½ meter is. (bijv. één doet de bestellingen, de ander doet de betalingen en ruimt terug gebrachte spullen aan de bar af)
  4. Koffie/thee, etc. wordt in kartonnen/plastic bekertjes geschonken.
  5. Was regelmatig grondig je handen