• De redactie van het clubblad gaat aan de slag voor het nummer van augustus. Deadline voor kopy is 15 juli a.s. Maak ons deelgenoot van jullie belevenissen op en rond de fiets. En natuurlijk zijn fietsfoto's ook van harte welkom. Mail jullie kopy naar:

    clubblad@grtc-excelsior.nl