• De redactie van het clubblad hoopt begin augustus weer een informatief clubblad op de mat te laten vallen. Kopij hiervoor graag voor 1 juli mailen naar het mailadres: clubblad@grtc-excelsior.nl.

    En vraag ook eens mede club- en fietsgenoten om eens iets te schrijven over hun fietsavonturen. Schrijf eens over je ervaringen van die ene cyclo, of die gewonnen of nipt verloren wedstrijd. En er zijn natuurlijk ook leden, die hun vakantie op de fiets vieren. We lezen graag jullie ervaringen. Doen!!! We rekenen op jullie medewerking.

    De redactie