• De redactie van het clubblad maakt zich op voor de editie van november. Deadline voor kopy is 15 oktober a.s. Er zijn al wat interessante artikelen in de maak, maar er kan nog meer bij. Deel je fietsavonturen met ons en graag met een foto er bij!

    Kopij mailen naar: clubblad@grtc-excelsior.nl