• Onze vereniging zijn we samen! Om prestaties neer te zetten maar ook om de club draaiende te houden. Het aantal vrijwilligers binnen de vereniging neemt echter af. Hierdoor dreigen taken/activiteiten niet meer ingevuld te kunnen worden. In de algemene ledenvergadering in maart is een commissie gevraagd met een voorstel te komen hoe dit opgelost kan worden.

  Vanuit deze commissie wordt een enquête onder alle leden gehouden om te inventariseren naar welke oplossingsrichting de voorkeur uitgaat. Hiervoor heb je een email ontvangen op het bij de vereniging bekende emailadres. Heb je deze email niet ontvangen stuur dan een bericht met je naam naar vrijwilligers.grtc.excelsior@gmail.com.
  In het clubhuis kun je de enquête ook op papier invullen. Stop deze na invullen dan in de brievenbus van het secretariaat.

  Invullen van de enquête kost ongeveer 5 minuten en kan anoniem.

  Doe mee en help een goed beeld te krijgen van waar jullie voorkeur naar uitgaat en Denk mee voor het vinden van de beste oplossing.

  Alvast bedankt.

  Vrijwilligers commissie
  George Offers     Hans Jongeneel
  Hans Moons         Martin Kuijper
  Ton de Bruijn