• Een jubileum is altijd iets moois en daar hoort ook een opgeruimde en nette locatie bij. De afgelopen weken zijn een groep met vrijwilligers druk bezig geweest om het buitenterrein rondom het clubhuis, de buitenkant van het clubhuis en ook de binnenkant op te ruimen. Er is veel werk gestoken in het verwijderen van onkruid in de tegels en zelfs opnieuw leggen van tegels om alles weer toegankelijk te maken. Na een aantal jaren blootgesteld te zijn aan de elementen van het weer was er aardig wat aanslag te vinden. Met een borstel en wat water ziet het clubhuis er weer toonbaar uit.
    Ook zijn alle CORONA tape maatregelen van de vloeren weggehaald. Zonder het tape was het niet mogelijk om gedurende de Corona tijd het clubhuis te betreden, maar het weggesleten materiaal moest een keertje weg. Schrobben, krabben, boenen (met wat chemische hulp) en wat zweet hebben er weer voor gezorgd dat de vloeren schoon zijn. Er is ook nog aardig wat oude “relikwieën” en afval opgeborgen en verwijdert. Al met al een hele klus.
    Hierbij wil ik alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor al het werk. Laten we het ook met z’n allen zo mooi schoon houden.

    Namens het de accommodatie beheerder en de rest van het bestuur, hartelijk bedankt,

    Dirk-Jan Voorn