• De laatste tijd hebben ook wij te maken met een enorme stijging van de inkoopsprijzen. Zoals we allemaal weten heeft dit verschillende oorzaken. Al een geruime tijd hebben we de prijzen laag kunnen houden, maar met de recente stijgingen zijn we genoodzaakt de prijzen aan te passen. 

    Met deze prijsverhogingen, die ingaan per zaterdag 1 Oktober, beperken wij de nieuwe kantineprijzen tot het minimaal noodzakelijke. Op het nieuwe bord in de kantine staan de prijzen vermeld en op het diguitale bord zijn de prijzen aangepast.

    Wij vertrouwen hiermee iedereen voldoende ingelicht te hebben. Vragen of onduidelijkheden dienen niet bij de bar gemeld te worden, maar kunnen aan het bestuur gericht worden.

    Dirk-Jan Voorn
    Accommodatiebeheerder GRTC