• Uitnodiging Bijzondere Algemene Ledenvergadering

 • Het bestuur nodigt u graag uit voor een Bijzondere Algemene Leden Vergadering te houden op maandag 23 mei 2022, vanaf 19.30 uur in ons clubgebouw aan het Kale Jonkerpad 3 in Gouda. Deze uitnodiging (inclusief de agenda) wordt/ is ook per e-mail aan de leden toegezonden. (De agenda treft u ook onder dit bericht aan).

  Waarom een bijzondere ledenvergadering?

  Welnu, na een lange periode zonder voorzitter heeft Wim Maijenburg zich kandidaat gesteld om de functie van voorzitter van GRTC Excelsior op zich te nemen. Zie ook de ingezonden brief van Wim d.d. 16 april j.l. op de website van onze vereniging.
  Deze kandidaatstelling wordt door het bestuur van harte ondersteund. De statuten van onze vereniging bepalen dat de leden bevoegd zijn de voorzitter te benoemen. In de bijzondere ledenvergadering van 23 mei wordt de voordracht en benoeming van Wim aan de orde gesteld en wordt u verzocht met deze benoeming in te stemmen.

  Wij zien u graag op maandag 23 mei 2022 om 19.30 uur in ons clubgebouw.

  Met vriendelijke groet,

  Het bestuur

   

  Agenda Bijzondere Algemene Ledenvergadering 2022  

  Tijdstip: Maandag 23 mei 2022 om 19:30 uur  

  Locatie: Clubhuis GRTC Excelsior, Kale Jonkerpad 3 Gouda  

  1. Opening  

  2. Vaststellen agenda  

  3. Ingekomen stukken  

  4. Bestuursverkiezing

      - benoeming voorzitter

        De ALV wordt gevraagd in te stemmen met de voordracht en benoeming van de

        heer W. Maijenburg tot voorzitter van GRTC Excelsior

   5. Rondvraag  

   6. Sluiting