• Zoals in het meinummer van het clubblad was te lezen wil het bestuur meer aandacht geven aan de vrijwilligers binnen de vereniging. Daarom werd gezocht naar een vrijwilligerscoördinator.

  Als vers lid van de vereniging heb ik aangegeven deze vacature te willen invullen. In mijn visie heeft een verenigingslid namelijk niet alleen ‘rechten’ maar ook een ‘verplichting’ te helpen zorgen voor het welzijn van de vereniging. Zonder vrijwilligers bestaat er geen GRTC Excelsior!

  Er is beleid nodig op gebied van werving, inzet, begeleiding en waardering voor vrijwilligers. Verder is de coördinator het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers en de belangenbehartiger richting het bestuur. Daar ga ik mij voor inzetten.

  Plannen

  De komende tijd zal ik besteden aan het nader kennismaken met het vrijwilligerspeleton. Graag wil ik horen wat goed gaat maar natuurlijk ook wat beter kan. Daarnaast is het streven een vrijwilligersbeleid vast te stellen in de algemene ledenvergadering 2015.

  Laat van je horen

  Heb je ideeën, vragen en/of opmerkingen over de vrijwilligers binnen de vereniging laat het mij dan weten.

  Met sportieve groet,

  Martin Kuijper, toerlid

  Email: vrijwilligers.grtc.excelsior@gmail.com