• Wim Maijenburg kandidaat voorzitter

 • Wim Maijenburg richt zich in een ingezonden brief aan alle leden van Excelsior. Hij schetst hierin de problemen die (kunnen) ontstaan bij het niet vervullen van de openstaande bestuursfuncties, waarvan die van voorzitter en secretaris de belangrijksten zijn. Wim, meer dan veertig jaar lid van Excelsior, pakt zelf de handschoen op en wil zich kandidaat stellen voor de functie van voorzitter. Lees zijn motivatie in zijn ingezonden brief:

   

  Geachte leden van de wielervereniging GRTC Excelsior.

  Zoals bij bekend, is het momenteel bij de vereniging een groot probleem om de vacatures binnen het bestuur ingevuld te krijgen. Al jaren zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter en sinds de laatste ledenvergadering is ook de post van secretaris vacant. Het lobbyen naar nieuwe bestuursleden heeft tot op heden niets opgeleverd en het huidige dagelijks bestuur wordt alleen nog maar gevormd door de penningmeester.

  Dat dit een penibele zaak is laat zich raden. Er hoeft maar wat te gebeuren en de vereniging is stuurloos. Het is dan ook van groot belang dat er een aantal personen opstaan die de noodzaak hiervan inzien en zich beschikbaar stellen voor deze bestuursfuncties. Je moet er toch niet aan denken dat straks de club ophoudt te bestaan omdat deze taken niet worden ingevuld. Helaas wordt er niet bij stilgestaan dat er dan activiteiten zoals wedstrijden, toertochten, jeugdactiviteiten, veldritten en trainingen geen doorgang meer kunnen vinden, die nu nog door inzet van vrijwilligers worden georganiseerd.

  Het welbekende spreekwoord ‘vele handen maken licht werk’, is dan ook hier zeker van toepassing. Schroom dan ook niet om hier eens gehoor aan te geven. Het is echt niet zo dat je gelijk aan een taak vastzit om dit te blijven doen. Als iedereen eens een keer zijn steentje bijdraagt is het voor het kader ook een motivatie om wat te organiseren en te regelen.

  Om de situatie zoals omschreven voor te zijn heb ik mij aangemeld voor de functie van voorzitter. Dit met de gedachte dat er dan binnen enkele jaren personen bereid zijn om dit over te nemen. Wij worden ook alleen maar ouder! De vacature van secretaris moet ook nog ingevuld worden om het bestuur weer compleet te maken. Het zou dan ook zeer wenselijk zijn dat er iemand is, die deze taak op zich wil nemen en we als voltallig bestuur aan de slag kunnen in de voorbereidingen naar het 90-jarig bestaan van GRTC Excelsior.

  Als eventuele voorzitter, wat in een extra te beleggen ledenvergadering nog bekrachtigd moet worden, ben ik dan ook voornemens om mij vooral te richten op de samenhorigheid binnen de vereniging en te proberen om eenieder zover te krijgen dat men zich af en toe eens inzet voor een activiteit als daarbij hulp nodig is. Ook wil ik een klankbord zijn waarbij je je eventuele grieven kwijt kunt en we gezamenlijk aan een oplossing kunnen werken.

  Ik hoop dan ook dat de leden het volste vertrouwen hebben en samen met het bestuur vooruit kijken naar een mooie toekomst voor GRTC Excelsior.

  Vriendelijke groet,

  Wim Maijenburg

  PS: Met de pinksterdagen is er in het kader van Gouda 750 een wandel- en fietstocht georganiseerd door de gemeente Gouda, waaraan wij als vereniging onze medewerking verlenen. Er wordt bij de ingang van het clubparcours een feestplein door derden ingericht en wij als vereniging hebben hieraan onze medewerking toegezegd. Dit betekent dat er op deze dagen bij het clubgebouw een catering verzorgd moet worden, die in onze handen is en extra inkomsten betekenen voor de vereniging.

  Geef ook jij je op om enkele uurtjes  op een van deze dagen mee te helpen?